česky

O skupině


Vážení obchodní partneři, vážení přátelé,

 

dovolujeme si Vám představit skupinu IOG (Intermont Opatrný Group), která vznikla na základě potenciálu čtyř zakládajících členů, Intermont, Opatrný, s.r.o., INTO-SERVIS, spol. s.r.o., Jirkovská izolační s.r.o. a KARSCH ELEKTRO s.r.o.

 

Na jaře roku 2019 se skupina IOG rozrostla o další dva členy, kterými jsou Intermont Opatrný majetková s.r.o. a Intermont Opatrný zaměstnanecká s.r.o.

 

Hlavním důvodem vzniku IOG je využití možností a profesionálních schopností těchto členů poskytovat širší a komplexní portfolio služeb a zboží.

Všichni zakládající členové skupiny mají rozsáhlé znalosti a prokazatelné zkušenosti v oblastech, ve kterých se za roky své činnosti vyprofilovali do pozice klíčových hráčů na trhu.

Představeným spojením tak získáváme mnohem větší flexibilitu plnit požadavky trhu, a to nejen tam kde již dlouho dokazujeme, že slova profesionalita a kvalita mají hodnotu pouze, pokud jsou podloženy silným manažerským a řemeslným zázemím. Nyní jsme připraveni na spolupráci i s novými partnery, kteří hledají změnu a mají zájem o spolupráci se skupinou, nabízející stabilitu a sílu ověřenou referencemi.

Výše uvedená tvrzení jen umocňuje i fakt, že jsme dlouholetým prověřeným a certifikovaným partnerem společnosti Unipetrol RPA, člena ORLEN GROUP a dalším z významných partnerů jsou společnosti skupiny ČEZ. I to je důkazem, že jsme schopni plnit i ty nejnáročnější úkoly, které na sebe s každou novou smlouvou bereme.

 

Intermont Opatrný majetková vznikla za účelem zajištění hmotného a nehmotného kapitálu celé skupiny IOG. Tento krok přispěl zároveň k soustředění a ochraně majetku členů skupiny IOG a podpory strojního, technického a technologického kapitálu celého společenství.

 

Stejně tak za účelem zajištění lidského kapitálu vznikla společnost Intermont Opatrný zaměstnanecká, která se stará o spokojenost všech zaměstnanců skupiny IOG. Tím jsou zajištěny dobré pracovní podmínky a plná péče o zaměstnance pro všechny členy skupiny IOG.

 

 

Pokud k uvedeným informacím přidáme ještě kapitálovou samostatnost a vybudované mechanismy nastavené proti ekonomické krizi, tak z nás vychází jasná výzva:

Spojte se s profesionály a využijte know-how, které jsme získali během mnoha let své činnosti.


Nyní již nemusíte oslovovat všechny naše členy s poptávkou a nabídkou jednotlivě a plýtvat svým drahocenným časem. Teď se stačí se svým dotazem obrátit na jediného člověka, koordinátora skupiny IOG a on se postará o vše co Vás tíží. Nemusíte se proplétat často nepřehlednými strukturami a organizačními schématy a pravidly, které Vás často ani nemusí zajímat. Svůj čas a schopnosti můžete využít od tohoto okamžiku jinak a opravdu dříve investovaný čas vyměnit za přínos pro Vaši společnost.

Jsme otevřeni jednání s každým, kdo dokáže ocenit poskytnutý servis skupiny IOG, se kterým přicházíme na trh.

Zajímají nás Vaše potřeby a požadavky, zajímá nás i Vaše nabídka a uděláme vše pro její splnění.

 

Na dalších stránkách objevíte nejen doplňující vysvětlivky vize IOG, ale i reference členů skupiny, jejich představení se a možnosti spolupráce.

 

Přestože máte možnost nás oslovovat prostřednictvím koordinátora IOG, představíme Vám i klíčové členy jednotlivých společností tak, abyste poznali, že nebudete jednat s někým anonymním, že jsme skupinou, která lpí na otevřenosti, a přesto se dokážeme bránit úniku informací, které by mohly poškodit společné i individuální zájmy všech zúčastněných stran.

 

Certifikát NBÚ pro stupeň „důvěrné“, je již jen opětovným potvrzením, že Vaše zájmy budou ve správných rukou.

 

Copyright © 2021, Intermont Opatrný Group, a.s. Všechna práva vyhrazena.
Vytvořilo ACUARO s.r.o.